Spotkanie w sprawie programu "Czyste Powietrze"

Ministerstwo Środokwiska prowadzi cykl spotkań dotyczący realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” dzięki któremu będzie można otrzymać dofinansowanie na wymianę pieca i termomodernizację budynku.

W Starym Sączu zapraszamy na spotkanie informacyjne 13 października o godz. 17.00 w Kinie Sokół.

Na spotkaniu dowiemy się jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie m.in. na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Od 4 września br. resort środowiska przeprowadził już ponad 400 spotkań Program będzie realizowany w latach 2018-2029.

Jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł.

Pieniądze zostaną przeznaczane w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.

WIĘCEJ INFORMACJI Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Tym samym właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90% dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu.