Składy Komisji Wybrane:Komisja Rewizyjna:

przewodniczący Andrzej Zych (GPW)
zastępca Małgorzata Tokarczyk (PIS)
Elżbieta Łomnicka
Grzegorz Gryźlak
Julia Dziedzic
Stanisława Marduła
Lidia Szewczyk
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:

przewodniczący Jan Tokarczyk(GPW)
zastępca Stanisława Marduła (PIS)
Marian Potoniec
Ewa Zięba
Robert Rams
Grzegorz Gryźlak
Małgorzata Tokarczyk
Komisja Ochrony Środowiska, Budownictwa, Rolnictwa:

przewodniczący Sławomir Szczepaniak (GPW)
zastępca Robert Rams (PIS)
Julia Dziedzic
Władysław Florek
Andrzej Zych
Jerzy Sobczak
Jan Świtecki
Komisja Skarg Petycji i Wniosków:

przewodnicząca Zofia Golonka (GPW),
zastępca Jan Świtecki (PIS),
Magdalena Sznajder
Jan Tokarczyk
Ewa Zięba
Grzegorz Skalski
Grzegorz Faron, 

Komisja Inwentaryzacji, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego:

przewodniczący Marian Potoniec (GPW)
zastępca Grzegorz Faron (PIS)
Magdalena Sznajder
Władysław Florek
Jerzy Sobczak


Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej:

przewodnicząca Ela Łomnicka (GPW)
zastępca Maria Marmuszewska (PIS)
Julia Dziedzic
Sławomir Szczepaniak
Lidia Szewczyk. 


Komisja Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki

przewodnicząca Ewa Zięba (GPW)
zastępca Grzegorz Skalski (PIS)
Zofia Golonka
Maria Marmuszewska
Grzegorz Gryźlak.