Stary Sącz 27-02-2019

Szanowny Pan Przewodniczący Rady,

Panie i Panowie członkowie Rady Miasta

Stary Sącz.

PETYCJA

W sprawie : ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA W MOSZCZENICY NIŻNEJ ORAZ

PRZYWRÓCENIA SAMORZĄDOWEJ FORMY PROWADZENIA TEGO PRZEDSZKOLA.

My, wymienieni niżej rodzice, dziadkowie i krewni dzieci oraz inni mieszkańcy Moszczenicy Niżnej, Moszczenicy Wyżnej, ulicy Partyzantów,oś. Lipie, oraz innych okolicznych siedlisk

wnosimy gorącą prośbę o ROZBUDOWĘ PRZEDSZKOLA położonego w Moszczenicy Niżnej

obok boiska Glinik, przy granicy Starego Sącza i Moszczenicy.

Jednocześnie wnosimy o ZMIANĘ FORMY TEGO PRZEDSZKOLA z AJENCYJNEJ na FORMĘ SAMORZĄDOWĄ(państwową).

Nasza petycja pokierowana jest następującymi przesłankami :

1. Przedszkole powstało dzięki idei, wielkiemu oddaniu i pracy społecznej mieszkańców Moszczenicy. W czynie społecznym mieszkańcy wybudowali to przedszkole na terenie byłego kółka rolniczego na działce należącej do Sołectwa Moszczenica. Od końca lat 60-tych wychowało się w tym przedszkolu wiele roczników dzieci trzech pokoleń starosądeczan. Niestety, choć w obu Moszczenicach i w okolicy przybyło dużo mieszkańców, a co za tym idzie urodziło się i nadal rodzi dużo dzieci-przedszkole nie powiększyło się wcale. Dziadkowie i rodzice obecnych dzieci pamiętają je takim samym, jak „za ich czasów”.

Apelujemy więc, aby Urzędnicy- Rada Miasta i Pan Burmistrz wyszli naprzeciw potrzebom

mieszkańców i znaleźli środki na szybką rozbudowę przedszkola. Urząd ma większe możliwości niż zwykli obywatele w poszukiwaniu dotacji unijnych, czy też korzystania choćby z programów rządowych.

2. Położenie przedszkola- na „przelotowych drogach’’ z Lipia i Moszczenic jest niejako punktem

strategicznym , umożliwiającym rodzicom, dziadkom i wszystkim innym dogodny i bezpieczny dostęp dla dzieci.

3. Wszyscy pragniemy aby nasze dzieci rozwijały się w godnych warunkach- takich, aby przedszkole to nie było tylko ciasną przechowalnią maluchów, ale miejscem naszych dzieci dające im szansę rozwoju- taką samą, jaką mają dzieci z Gminnego przedszkola w mieście.

Nadmienić należy iż my wszyscy- rodzice i dziadkowie jesteśmy pełni podziwu dla zatrudnionych

pań wychowawczyń, które w tak trudnych obecnie warunkach: ciasnota, zróżnicowanie wiekowe dzieci w grupie, potrafią przygotować nasze pociechy i zorganizować wiele imprez z ich udziałem.

Szkoda tylko, że są to imprezy nie w przedszkolu lecz w tułaczce po remizach. Niedobrze, że wiele wspaniałych pań wychowawczyń zrezygnowało z pracy w naszym przedszkolu znajdując inne, lepsze miejsca.

4. Pragniemy, aby nasze przedszkole prowadzone było jako SAMORZĄDOWE ze względów finansowych- bezpłatny dostęp dla dzieci z tzw. zerówki i bezpłatne czesne dla nas , podatników sołectwa- na równi z podatnikami z miasta.

Trudno dłużej godzić się z tym, że w naszym przedszkolu dzieci narażone są na brak standardów utrzymania ze strony ajenta nastawionego jedynie na zysk .

Jednocześnie, wbrew różnym postulatom, niewyobrażalne i niedopuszczalne jest, aby miejsce to, zawsze gminny teren, czyli wspólny dla mieszkańców gminy, miałby stać się przedmiotem sprzedaży prywatnym inwestorom. Byłoby to dalece niesprawiedliwe dla minionych i przyszłych pokoleń mieszkańców.

5. Sytuacja nauczycieli- wychowawców pracujących w jednostce państwowej daje im większe

możliwości rozwoju zawodowego, a co za tym idzie dzieci mają lepszą opiekę dydaktyczną.

6. Rozbudowa czyli powiększenie przedszkola, umożliwia pracę w podziale na grupy wiekowe, co jest normą w każdym przedszkolu. Zważywszy na różnorodność w rozwoju fizycznym i emocjonalnym w każdym roku życia przedszkolaka oraz szybkie tempo rozwoju w tym okresie

życia, dzieci powinny pracować w jednorodnych wiekowo grupach. Tu jeszcze raz podkreślenia

wymaga fakt iż praca w tak trudnych warunkach z niejednorodną grupą wymaga od nauczyciela ogromnego wkładu osobowości i inwencji, jaką z siebie codziennie dają wychowawczynie

zatrudnione obecnie w naszym przedszkolu.

7. Prosimy Państwa Radnych o zapoznanie się z programem funduszy europejskich czy też

z Regionalnym Programem Operacyjnym aby ewentualnie wykorzystać możliwości dla naszego przedszkola jako sołeckiego lub jako filii Gminnego przedszkola. To przecież Gmina zyskałaby możliwość utrzymania tego przedszkola przez okres trwania programu unijnego-tj.Gmina

tworzyłaby miejsca pracy dla naszych mieszkańców, dobro pozyskane z pieniędzy zewnętrznych pozostaje dla społeczeństwa.

Istnieje też w naszym mieście zapotrzebowanie na żłobek, więc może pomysł utworzenia przez

Gminę żłobka z przedszkolem na Gliniku miałby realne szanse na realizację

Pragniemy, aby Urząd rozpatrzył nasze postulaty rozbudowując przedszkole i wykorzystał potencjał ludzki, jakim jest wielu młodych rodziców posyłających dzieci do przedszkola w Moszczenicy, którzy tym samym zwiążą swoją przyszłość z naszym urokliwym miasteczkiem wpływając na jego rozwój.

Nie chcemy dłużej słuchać wizji o bogatych inwestorach-ajentach, którzy będą

remedium dla przedszkola, jednocześnie patrząc, jak często mniej potrzebnych, kosztownych inwestycji powstaje w gminie a podstawowe potrzeby mieszkańców są oddalane.

Publiczna forma prowadzenia każdej instytucji o charakterze edukacyjnym rozbudza inicjatywy społeczne. Dla każdego rodzica inwestycja w dzieci to priorytetowa inwestycja.

Zważywszy wszystkie przytoczone argumenty i mając na uwadze przede wszystkim dobro dzieci, bo jak powiedział Nasz Papież Jan Paweł II „Dzieci są nadzieją, która rozkwita

wciąż na nowo”- wierzymy, że Rada podejmie natychmiastowe działania w kierunku

rozbudowy przedszkola przy jednoczesnym jego prowadzeniu.

Z poważaniem

Mieszkańcy Starego Sącza

kontakt 

kom. 889180845