W tym roku wybierzemy sołtysów w nowy sposób - nie podczas zebrania wiejskiego, ale wrzucając głos do urny w lokalu wyborczym, podobnie jak robimy to w przypadku wyboru radnych, czy burmistrza. Kadencja będzie 5-letnia.

Wybory odbędą się 7 kwietnia w niedzielę 2019 r. od godz. 7.00 - 15.00 w 23 obwodach do głosowania.


Kandydatów na sołtysów, kandydatów do rady sołeckiej i zarządu osiedli trzeba zgłaszać Gminnej Komisji ds. Wyborów, która będzie miała siedzibę w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, na specjalnych drukach, do 4 marca do godz. 16.30.Kandydatów do sołeckich komisji wyborczych i osiedlowych do 8 marca do godz. 15.30. Więcej szczegółów w zarządzeniu burmistrza i statutach sołectw oraz osiedli. Dokumenty dotyczące zgłoszenie kandydata, oświadczenia o zgodzie na kandydowanie, list poparcia są do pobrania poniżej.
Statuty Jednostek Pomocniczych

Zarządzenie nr 21/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów, Rady Sołeckiej oraz Zarzadów Osiedli w Starym Sczu.

ZARZĄDZENIE NR  23/2019 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzorów druków umożliwiających zgłoszenie kandydatów na Sołtysa, członków Rady Soleckiej oraz członków Zarządu Osiedla, w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.

Druki do pobrania

Zgłoszenie kandydata na Sołtysa.pdf
Zgłoszenie kandydata na Sołtysa.docx
Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie na Sołtysa i do Rady Sołeckiej.pdf
Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie na Sołtysa i do Rady Sołeckiej.docx
Lista poparcia kandydata na Sołtysa.pdf
Lista poparcia kandydata na Sołtysa.docx

Zgłoszenie kandydatów do Rady Sołeckiej.pdf
Zgłoszenie kandydatów do Rady Sołeckiej.docx
Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie na Sołtysa i do Rady Sołeckiej.pdf
Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie na Sołtysa i do Rady Sołeckiej.docx
Lista poparcia kandydatow do Rady Sołeckiej.pdf
Lista poparcia kandydatow do Rady Sołeckiej.docx

Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Osiedla.pdf
Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Osiedla.docx
Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie do Zarządu Osiedla.pdf
Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie do Zarządu Osiedla.docx
Lista poparcia kandydatów do Zarządu Osiedla.pdf
Lista poparcia kandydatów do Zarządu Osiedla.docx