70-lecie Koła Łowieckiego "Ryś" w Starym Sączu.

W dniu 21 września 2019 roku w Kościele Parafialnym w Starym Sączu mszą świętą rozpoczęły się obchody 70-lecia Koła Łowieckiego ,,Ryś".

Starosądeckie Koło zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim jest jednym z najstarszych kół Sądecczyzny.

Jego powstanie datuje się na rok 1949, a założycielami byli leśnicy administrujący lasami Sądecczyzny.

Do dzisiaj siedziba Koła znajduje się przy Nadleśnictwie Stary Sącz. Pierwotnie Koło nosiło nazwę "Leśnik" do momentu, kiedy to w 1962 roku po reorganizacji wyodrębniły się dwa nowe koła ,,Głuszec" przy Nadleśnictwie Nawojowa i ,,Orzeł" w Grybowie, a macierzyste Koto przyjęto nazwę "Ryś".

Wieloletnia działalność Koła Łowieckiego "Ryś" obejmuje szereg zagadnień, a przede wszystkim: szeroko rozumianą ochronę przyrody, ochronę i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych, kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny oraz kultywowanie tradycji i etyki łowieckiej.

Jak mówią myśliwi: "...kultura łowiecka jest częścią kultury narodowej, stanowi ogół tworzonego przez pokolenia dziedzictwa materialnego i duchownego, a zamiłowanie do piękna przyrody zobowiązuje do poświęceń".

"Bo piękne na to jest, by zachwycało
Do pracy-praca, by się zmartwychwstało"

Cyprian Kamil Norwid
Promethidion


Darz Bór