Program uroczystości: godz. 14.00 - msza św. w Kościele Parafialnym pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu, godz. 15.00 - zbiórka pododdziałów OSP na Płycie Rynku w Starym Sączu: meldunek i przegląd pododdziałów, odegranie hymnu państwowego i podniesienie flagi na maszt, powitanie przybyłych gości, wręczenie odznaczeń, okolicznościowe przemówienia, godz. 16.00 Zakończenie uroczystości, defilada jednostek OSP.