PATRONAT HONOROWY:
Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego,
Marek Kwiatkowski - Starosta Nowosądecki.


II GALA KRWIODAWSTWA
15 LUTY 2020 R. GODZ. 18:00 CKiS im. Ady Sari w STARYM SACZU

Kryształowym Sercem wyróżniony został – Pan Robert Jastrzębski


Z okazji 100-lecia PCK za zaangażowane we współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem Zarząd Małopolskiego Oddziału Okręgowego nadał Medal Pamiątkowy Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK:
Wyróżnieni Medalem 100-lecia PCK zostali:
Patryk Wicher – Poseł na Sejm RP
Ks. Kanonik Janusz Ryba – kapelan krwiodawców Ziemi Sądeckiej
Wiesław Pióro – Prezes Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A.
Krzysztof Stuglik – Prezes INEX Sp. z o.o.
Zbigniew Wojewoda – Prezes MASSPOL Sp. z o.o.
Ryszard Skwarczek – Prezes Spółdzielnia Pracy Piwniczanka
Mariusz Hajduga – Kierownik Zakładu Górniczego Muszynianka
Kinga Motyka – Kierownik Marketingu INEX Sp. z o.o.
Marta Adamczyk – Dyrektor Marketingu Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.
Michał Mółka – Dyrektor Generalny Regionalne Centrum Administracyjne Małopolska
Grzegorz Ledziński – Radny Miasta Nowego Sącza
Anna Pych – Prezes Fundacji „Będzie Dobrze”
Damian Podgórski – Klub HDK PCK przy SG w Nowym Sączu
Bartłomiej Bodziony – Klub HDK PCK przy SG w Nowym Sączu
Andrzej Lis - Starosądecki Klubu HDK PCK
Robert Jastrzębski - Starosądecki Klub HDK PCK
Paweł Hajduga - Klub HDK PCK „ognista kropla” przy JRG PSP w Krynicy Zdroju.
Sebastian Polański - Klub HDK PCK przy Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku
Magdalena Jagieła - Klub HDK PCK przy Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku
Rafał Bieniek – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju

Wyróżnione osoby od wielu lat aktywnie wspierają krwiodawstwo i współpracują w realizacji różnorodnych programów, wydarzeń i imprez Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie. Działają aktywnie na płaszczyźnie krwiodawstwa oraz współpracują w krzewieniu idei Polskiego Czerwonego Krzyża.


Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia
Anna Baran, Sławomir Darowski, Sławomir Damasiewicz.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia
Maciej Liszka, Sławomir Damasiewicz

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia
Robert Batko, Sławomir Damasiewicz


Kapituła Społecznego Komitetu Organizacyjnego „Maksymilianalia – Niepokalanów” w dowód uznania za działalność wspierającą honorowe krwiodawstwo przyznała Medal Pamiątkowy XX Rocznicy Ustanowienia Św. Maksymiliana Marii Kolbego Patronem Honorowych Dawców Krwi w Polsce

Wyróżnieni zostali:
1. ks. Kanonik Janusz Ryba
2. Andrzej Lis
3. Robert Jastrzębski
4. Pawel Hajduga
5. Sebastian Polański
6 Józefa Lis
7 Magdalena Jagieła
8 Łucja Jastrzębska

W imieniu Grupy My Kochamy Małopolskę.
Szanowni Państwo jest nam miło poinformować, że przyznano wyróżnienia krwiodawcom i instytucjom w trzech kategoriach:


I. Za zaangażowanie, pracę i rozwój Honorowego Krwiodawstwa w służbie społeczeństwu małopolski i ojczyzny:
1 ANDRZEJ LIS
2 ANDRZEJ BAZIAK
3 DARIUSZ CIEŚLA
4 KAZIMIERZ WRÓBEL
5 SEBASTIAN POLAŃSKI


II. Za wieloletnie wspieranie Honorowego Krwiodawstwa, krwiodawców w krzewieniu idei Polskiego Czerwonego Krzyża i ofiarności na rzecz drugiego człowieka:

1 P.H.U. SAMCHEM – TERESA i ADAM STOLARSKI
2 F.H.U HUZAR – SŁAWOMIR BAŁUSZYŃSKI
3 FIRMA Dr. NONA – MAGDALENA JAGIEŁA
4 MAREK GARNCARCZYK – CZŁONEK ZARZADU PIWNICZANKA

III. Za promocję i popularyzowanie honorowego oddawania krwi i komórek macierzystych w szerokiej działalności na rzecz krwiolecznictwa i transplantologii:

1 ANGELIKA DUDA
2 AGNIESZKA MAŁECKA
3 CELINA PANCERZ
4 ANETA MAMALA
5 MACIEJ CHEŁMECKI
6 ADRIAN MARAŚ


Dzięki za Wasze Duże Serce


❤️










masz dla nas wiadomość :

- pisz portal@starysacz.info
- dzwoń 500 303 400
- Facebook - https://www.facebook.com/starysacz.info/

www.starysacz.info