W związku z koncertem zespołu IRA, który odbędzie się w ramach obchodów Małopolskiego Dnia Samorządowca, 25 maja na starosądeckim rynku wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu.

W godzinach 17:00-22:00 z ruchu pojazdów zostaną wyłączone następujące ulice: płyta rynku, ulice przylegające do płyty rynku, ul. Jana Pawła II (od ul. Daszyńskiego do Rynku), ul. Batorego (od ul. Staszica do Rynku), ul. Sobieskiego (od ul. Daszyńskiego do Rynku), Kazimierza Wielkiego, ul. 11 Listopada (od ul. Dąbrowskiego do Rynku), ul. Morawskiego (od ul. Dąbrowskiego do Rynku), ul. Kopernika.

Zakaz nie będzie dotyczył pojazdów komunikacji publicznej, pojazdów służb technicznych i ratunkowych.

W związku z powyższym wyznaczone zostaną następujące objazdy: - na kierunku Gołkowice Dolne – Stary Sącz – Nowy Sącz/Barcice – ul. Podegrodzką, ul. Braterstwa Ludów, ul. 11 Listopada, ul. Pod Ogrodami, ul. Jana Pawła II. - na kierunku Barcice – Stary Sącz – Nowy Sącz/Gołkowice Dolne – ul. Sobieskiego, ul. 22 Stycznia, ul. Bandurskiego, ul. Trakt Św. Kingi, obwodnicą Starego Sącza

W miejscach newralgicznych ustawione zostaną służby do kierowania ruchem.

Ponadto na ulicach na Rynku (w tym również na płycie Rynku) wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się pojazdów.

Zakaz będzie obowiązywał w następujących godzinach: - centralna płyta Rynku – w godzinach od 7:00-22:00 - ulice przylegające do płyty Rynku wraz z wyznaczonymi miejscami parkingowymi – w godzinach 17:00-22:00

Zakaz nie będzie dotyczył pojazdów służb technicznych i ratunkowych. Pozostawione pojazdy w wyznaczonych miejscach zostaną usunięte na koszt właściciela. W miejscach newralgicznych ustawione zostaną służby do kierowania ruchem.

Przepraszamy za utrudnienia!!!

UMiG