12 czerwca 2021 roku (sobota) w remizie OSP w Starym Sączu odbędzie się zbiórka krwi z okazji Dnia Dziecka zorganizowana przez Starosądecki Klub Honorowych Dawców Krwi pod hasłem „150 litrów krwi na 150-lecie OSP” Zbiórka rozpoczyna się od godziny 8:00 - prosimy nie zapomnieć o zabraniu dowodu osobistego!!!!