Lego SpikeLAB
– laboratorium genialnych pomysłów to udane wakacje, doskonała zabawa oraz ciekawe zajęcia z dobroczynnością w tle!


Lego SpikeLAB to pomysł Fundacji Fylion na ciekawą i efektywną naukę programowania w oparciu o najnowsze klocki LEGO® Education SPIKE™ Prime.

Nauka odbywa się zdalnie, dzięki temu uczestniczą w niej dzieci i młodzież z całej Polski, którym fundacja na czas kursu za darmo wypożycza klocki. Uczestnicy zajęć uczą się programować w SCRATCH I PYTHON.

Poprzez uruchomienie szkoły programowania fundacja pozyskuje środki na działalność statutową, wspierając dzieci i młodzież w domach pieczy zastępczej. Uczestnicy kursów Fyliona nie tylko konstruktywnie spędzają czas, świetnie się bawiąc i zdobywając wartościowe kompetencje ale także po ludzku sprawiają, że świat staje się lepszym.

Fundacja Fylion jest organizacją trzeciego sektora, która realizuje ważne cele społeczne wielopłaszczyznowo wspierając rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci. Chcemy aby były wychowywane w poszanowaniu różnorodności i rozwijały się z uwzględnieniem własnych unikalnych cech i potrzeb, w efekcie wyrastały na mądrych i szczęśliwych dorosłych – mówi Fundator Fundacji Fylion Waldemar Żak. Marzymy, by w takich warunkach mogły wzrastać wszystkie dzieci. Dlatego swoje działania koncentrujemy głównie na domach pieczy zastępczej. Aktualnie realizujemy nieodpłatny projekt edukacyjny skierowany z do podopiecznych domów dziecka, w którym wykorzystujemy zestawy LEGO® Education SPIKE™ Prime. Przedsięwzięcia naszej fundacji są kosztochłonne co motywuje nas do pozyskiwania różnych źródeł finansowania. Aktywnie zabiegamy o fundusze z Unii Europejskiej jednak potrzeby naszej grupy docelowej, chcielibyśmy dotrzeć do większej ich dzieci i objąć swoim wsparciem większy obszar. Dlatego wystartowaliśmy z komercyjnym projektem, który ma nam pomóc finansować naszą działalność no profit – dodaje.

Aktualnie Lego SpikeLAB – laboratorium genialnych pomysłów zaprasza dzieci i młodzież na fascynujące wakacyjne zajęcia edukacyjne bazujące na najnowszych, innowacyjnych rozwiązaniach LEGO® Education SPIKE™ Prime. Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej, ale z racji licznych pytań planowane są także zajęcia stacjonarne, które odbywać się będą w Nowym Sączu. Każdemu uczestnikowi kursu on-line, na czas jego trwania fundacja wypożycza kompletny zestaw klocków LEGO® Education SPIKE™ Prime.

W trakcie zajęć, uczestnicy pod czujnym okiem ekspertów, bazując na wypożyczonym zestawie klocków budują, programują, tworzą i realizują inspirujące projekty. Komunikacja pomiędzy prowadzącym a uczestnikami zajęć odbywa się za pomocą aplikacji Skype. Umożliwia ona łatwy kontakt pomiędzy wszystkimi stronami projektu. W zajęciach najczęściej bierze udział od 4 do 6 osób lub zespołów, które współpracują i rywalizują ze sobą na drodze do własnej doskonałości!

Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych:

 od 4 do 5 klasy szkoły podstawowej – Juniorzy,
 od 6 do 8 klasy szkoły podstawowej – Konstruktorzy,
 uczniowie szkół średnich – Eksperci .

FUNDACJA FYLION ul. Nawojowska 4 / 205, 33-300 Nowy Sącz,
tel. 791 790 190 NIP 734 353 10 54 REGON 361 240 701 KRS 00 00 551 963
e-mail: kontakt@fylion.org www.fylion.org

Aby skorzystać z wakacyjnej ofermy LEGO® Education SPIKE należy wejść na stronę fundacji: http://www.fylion.org/
lub zadzwonić pod jeden z numerów: 18 547 44 27, 791 790 190, 604 994 579 – liczba miejsc ograniczona