Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy do uczestnictwa w Orszaku Trzech Króli.
Dołącz do korowodu, ubierz się w odpowiedni dla siebie kolor, załóż koronę, zaproś rodzinę i przyjaciół.
Idźmy razem :)

Na rynku spotkają się trzy korowody:

Żółty z parafii św. Elżbiety
Czerwony z parafii Bożego Miłosierdzia
Zielony z Barcic/Popowic/Cyganowic/Przysietnicy


* Msza o 11:30 w Kaplicy na osiedlu Słonecznym
* Po mszy przemarsz ul. Braterstwa Ludów i 11 Listopada
* 13:00 Spotkanie korowodów z różnych stron świata na Rynku.
* Przemarsz na dziedziniec Klasztoru Klarysek
* 13:15 Jasełka
* poczęstunek

***********************************************
... Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok:
A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca,
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej Ojczyzny.
 

RELACJA VIDEO
Masz dla nas wiadomość :
- pisz portal@starysacz.info
- dzwoń 500 303 400
- Facebook - https://www.facebook.com/starysacz.info/

www.starysacz.info