Robotyka dla dziadka i smyka!

Przez ostatnie 10 tygodni Fundacja Fylion realizowała bezpłatne pilotażowe zajęcia o nazwie RoboSEN czyli międzypokoleniowe warsztaty z robotyki dla dzieci w parach Senior - babcia lub dziadek i wnuczek lub wnuczka. Zajęcia odbywały się w siedzibie PMDK w Starym Sączu, dzięki uprzejmości jego dyrektora Pana Krzysztofa Szewczyka. Realizacja przedsięwzięcia stanowiła tzw. proces ekonomizacji fundacji czyli stworzenie i przetestowanie nowej usługi skierowanej do nowej grupy odbiorców w ramach pozyskanej dotacji.

Każdy uczestnik na czas trwania zajęć otrzymywał zestaw edukacyjny wyłącznie dla siebie i mógł korzystać z niego nie tylko podczas zajęć, ale też w domu.

Zajęcia były prowadzone na bazie kompleksowego podejścia edukacyjnego LEGO® Education SPIKE™Prime, które wykorzystuje klocki LEGO, programowalny Hub z wieloma portami, łatwe lekcje dla początkujących oraz możliwość programowania za pomocą języka Scratch lub Python.

Szkolenia z robotyki i programowania zrealizowano zgodnie z koncepcję edukacyjną STEAM. Jest to innowacyjny sposób nauczania, który stanowi antidotum na nudne wykłady i oderwaną od doświadczenia wiedzę! Ale na czym ono polega?

S - Science (nauki ścisłe i przyrodnicze), T - Technology (technologia), E - Engineering (inżynieria), A - Art (sztuka), M - Math (matematyka)

Kluczowym elementem podejścia STEAM jest integracja. Zamiast nauczania dyscyplin w niezależnych grupach przedmiotowych, lekcje są oparte na projektach i dociekaniach, z naciskiem na interdyscyplinarne uczenie się. Edukacja STEAM jest zgodna ze sposobem, w jaki my dorośli pracujemy i rozwiązujemy problemy w naszym codziennym życiu. Rzadko kiedy praca wymaga tylko jednego zestawu umiejętności, takich jak matematyka. Wyobraźmy sobie architekta, który używa nauk ścisłych, matematyki, inżynierii i technologii do wykonywania swojej pracy. Przedmioty nie działają samodzielnie, zamiast tego są ze sobą splecione w praktyczny sposób, umożliwiając architektowi projektowanie złożonych budynków.

Kurs składał się z 10 spotkań. Podczas pierwszych czterech uczestnicy uczyli się jak kreatywnie wykorzystać elementy zestawów LEGO® Education SPIKE™ Prime silniki, czujniki odległości, koloru, położenia i nacisku – najpierw budowali swoje konstrukcje, np. karuzele, roboty, następnie tworzyli programy w języku programowania Scratch, aby ożywić swoje roboty.

Podczas kolejnych spotkań na uczestników czekały niełatwe wyzwania:

  • wyścigi robotów Skoczków,

  • programowanie robotów, aby odbijały się od przeszkód,

  • stworzenie robota, który będzie jechał po zadanym kształcie, np. prostokącie, trójkącie czy okręgu

  • napisanie programu, dzięki któremu robot policzy linie na swojej drodze i zatrzyma się przy zadanej linii

  • programowanie robota, aby śledził linie i przejechał tor przeszkód

  • synchronizacja silników robota, czyli zaprogramowanie robota Tancerza

Szybkie budowanie z klocków Lego było domeną dzieci, jednak podczas programowania niezbędne okazało się opanowanie i konsekwencja babć i dziadków. To oni wspierali swoje pociechy, aby nie ustawały w próbach, gdy program zawierał błędy.

Ogromnym sukcesem projektu, okazało się stworzenie atmosfery wzajemnej pomocy, która sprzyjała współpracy dzieci, a nie konkurowaniu. Widzieliśmy jak dzieci wspólnie rozwiązują napotkane problemy, eksperymentują i bawią się.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach 1 edycji Programu Grantowego „Małopolskiego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Zapraszamy do kontaktu:
e-mail: fylion@fylion.org
Tel. 604 994 579

art. sponsorowanymasz dla nas wiadomość :

- pisz portal@starysacz.info
- dzwoń 500 303 400
- Facebook - https://www.facebook.com/starysacz.info/

www.starysacz.info