W ZWIĄZKU Z LICZNYMI PYTANIAMI - temat współdzielenia się przestrzenią wspólną, jaką są m.in. świeżo powstałe trasy rowerowe - sprawę poza zdrowym rozsądkiem, uprzejmością i życzliwością do drugiego człowieka reguluje po prostu kodeks ruchu drogowego (PORD), wg. którego piesi mogą poruszać się po ścieżkach rowerowych jeśli nie ma wytyczonego równoległego chodnika, z ustąpieniem pierwszeństwa rowerzystom. Użytkownicy urządzeń transportu osobistego (UTO) kwalifikują się wg. PORD jako piesi.


Odsyłam też do oficjalnego regulaminu sieci tras Velo Małopolska.

1. Jazda rowerem po oznakowanych turystycznych szlakach rowerowych odbywa się na ogólnych zasadach korzystania z dróg publicznych - zgodnie z kodeksem drogowym.

2. Rowerzysta jest zobowiązany stosować się do przepisów ruchu drogowego oraz znaków.

3. Rower powinien być sprawny technicznie, wyposażony w działający hamulec, dzwonek lub podobny sygnał dźwiękowy oraz wymagane przepisami oświetlenie: światło pozycyjne barwy białej lub żółtej widoczne z przodu, światło pozycyjne barwy czerwonej widoczne z tyłu oraz czerwone światło odblaskowe z tylu. Oświetlenie pozycyjne (przednie i tylne) może być migające. Po zmierzchu oświetlenie pozycyjne musi być umieszczone na rowerze i włączone!

4.Jedź możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Bądź gotów umożliwić rowerzystom poruszającym się szybciej wyprzedzanie z Twojej lewej strony.

5. Jeśli opiekujesz się małymi dziećmi na rowerach, powinny one jechać przed Tobą. Upewnij się, że nie skręcają w lewo ani nie zjeżdżają na środek drogi! Tor Twojej jazdy powinien być bliżej osi drogi (powinieneś je osłaniać przed jadącymi za Tobą i wyprzedzającymi Cie rowerzystami)

6. Ostrzegaj jadących przed Tobą dzwonkiem o zamiarze wyprzedzania!

7. Sygnalizuj zamiar zmiany kierunku ruchu (a także wyprzedzania) wyciągniętą w bok ręka- to ważne dla jadących za Tobą!


8. Nigdy nie zatrzymuj się na środku drogi dla rowerów iw miejscach o złej widoczności (np. za zakrętem) ani u podstawy stromych odcinków. Pamiętaj aby nie blokować przejazdu innym użytkownikom jest gorzej widoczna! Skorzystaj z oznakowania chorągiewką sygnalizacyjną i pogodowych (deszcz, śnieg), ruchu pojazdów i ruchu pieszych oraz indywidualnych. 

9. Jeśli ciągniesz przyczepkę, nie zapominaj o niej może zablokować ruch innym, a często jest gorzej widoczna - nie zapomnij o chorągiewce ostrzegawczej.

10. Technika i szybkość jazdy rowerem musi być dostosowana do warunków terenowych umiejętności rowerzysty.

11. Nie należy zjeżdżać poza wyznaczony pas ruchu, aby nie uszkadzać poboczy i zieleni przy trasie rowerowej, a także korony wału przeciwpowodziowego w przypadek przebiegu trasy na wale rzecznym.

12. Szlabany ustawione na drogach leśnych nie stanowią zakazu wjazdu rowerem do lasu chyba, że przy szlabanie znajduje się tablica informująca o czasowym zamknięciu odcinka drogi.


WAŻNE DLA PIESZYCH:

13. Piesi mogą korzystać ze szlaków rowerowych na zasadach określonych w przepisach ruchu drogowego.

14. Jeśli nie ma chodnika, wówczas na drogach- w tym na drogach dla rowerów piesi powinni poruszać się gęsiego po lewej stronie i ustępować pierwszeństwa rowerzystom.

15. Nie należy zatrzymywać się w grupach, zwłaszcza w miejscach o pogorszonej widoczności i u podstaw wzniesień.

16. Zasady te dotyczą również biegaczy.


WAŻNE DLA ROLKARZY:

17. Rolkarze mogą korzystać z dróg dla rowerów.

18. Rolkarze nie mogą utrudniać ruchu rowerowego.

19. Rolkarze powinni poruszać się prawą stroną drogi dla rowerów.

20. Rolkarz wyprzedzany przez rowerzystę, w szczególności ostrzeżony dzwonkiem powinien zaprzestać kroku łyżwowego i jechać równo przy prawej krawędzi drogi.

21. Po zmierzchu rolkarz powinien albo poruszać się powoli lewą stroną drogi albo korzystać z oświetlenia pozycyjnego (białe z przodu, czerwone z tyłu), tak jak rowerzysta.