Wytwórnia mas bitumicznych Machnik pod znakiem zapytania - mamy pismo z prokuratury !!!RELACJA VIDEO z dyskusji oraz głosowania.


... W związku z Pana wnioskiem z dnia 07.12.2018 r. o wystąpienie przeze prokuraturę do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura Nowym Sączu informuję, iż prokurator pismem z dnia 21.01.2019. wystąpił do w/w organu o przeprowadzenie kontroli wytwórni mas bitumicznych Starym Sączu przy ul. Piaski należącej do Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. Z o.o. w Mochnaczce Wyżnej. W wyniku kontroli w dniach 28.11.2018 r. i 30.12.2018 r. ustalono, że w/w spółka nie posiada pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza dla instalacji wytworni mas bitumicznych. Jak dotąd nie wykonano pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza (ostatnie pismo z Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w z dnia 24.07.2019 r., albowiem w dniach Krakowie Delegatura w Nowym Sączu 28.11.2018 r. i 30.12.2018 r. nie można było dokonać pomiaru z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne a w tym roku w I kwartale kontrola w/w spółki nie została przeprowadzona z uwagi na niepodjęcie przez firmę pracy instalacji do wytwarzania masy bitumicznej. W dniu 07.12.2018 r. przeprowadzono pomiar poziomu dźwięku emitowanego w ciągu dnia do środowiska związku z pracą instalacji wytwarzania mas bitumicznych i kontrola nie wykazała przekroczenia wartości dopuszczalnego poziomu hałasu. 

Masz dla nas wiadomość :
- pisz portal@starysacz.info
- dzwoń 500 303 400
- Facebook - https://www.facebook.com/starysacz.info/

www.starysacz.info