Bieg Sądecka Dycha

R E G U L A M I N
XI BIEGU „SĄDECKA DYCHA” i MISTRZOSTWA NEWAGU
O PUCHAR PREZESA
STARY SĄCZ – NOWY SĄCZ – 10.11.2019 r.
I. ORGANIZATOR
FUNDACJA NEWAG
( https://pl-pl.facebook.com/NEWAG-SA-1656984954628386/ )

II. TERMIN I MIEJSCE
1. XI Sądecka Dycha odbędzie się 10-11-2019 r.
2. Start zawodników nastąpi o godz. 13:00 z rynku miasta Stary Sącz.
3. Meta biegu znajdować się będzie na płycie rynku Nowy Sącz.
4. Biuro zawodów zlokalizowane na płycie rynku w Nowym Sączu (Nowy Sącz, Rynek 1)
czynne będzie w godzinach 9:00 – 12:00.
5. Organizator zapewnia transport zawodników z płyty rynku w Nowym Sączu na
miejsce startu. Odjazd autobusów planowany jest na godzinę 11:50.

III. TRASA
1. Długość trasy: 10 km.
2. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu 1h:30min:00s tj. do godziny
14:30. Po przekroczeniu limitu czasu uczestnik może kontynuować bieg na własną
odpowiedzialność.
3. Trasa biegu oznaczona będzie co 1 km.
4. Nawierzchnia: asfaltowa 90%, kostka brukowa/chodnik: 10%.
5. Trasa posiada atest PZLA.
6. Przebieg trasy: Rynek Miasta Stary Sącz – ul. Jana Pawła II – Rondo Jana Pawła II –
droga krajowa nr 87 , ul Węgierska- ul Piramowicza ul. Zielona -ul Kolejowa -Al.
Batorego Al. Wolności -ul Mickiewicza -ul Długosza ul Kościuszki – ul Jagiellońska-
Rynek Nowy Sącz.

IV. OPŁATA STARTOWA
1. Wysokość opłaty startowej:
a. do 31 sierpnia – 30 zł
b. do 1 listopada– 40zł
c. w biurze zawodów – 50 zł
2. Z opłaty startowej zwolnione są osoby, które ukończyły 65 lat.
3. Opłata startowa dla uczniów (do 18 roku życia) za okazaniem legitymacji
szkolnej wynosi 20zł.
4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
V. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
1. Pierwszych 400 zawodników otrzyma pamiątkowy medal.
2. Osoby, które wniosły opłatę startową oraz zostali zweryfikowani w biurze zawodów
otrzymają pakiet startowy, w skład którego wchodzą: numer startowy, agrafki,
worek na depozyt, koszulkę techniczna zaprojektowaną specjalnie na SĄDECKĄ
DYCHĘ, bloczek na ciepły posiłek po biegu.
3. Depozyt.
a. Na miejscu startu (rynek Stary Sącz) znajdować się specjalnie oznaczony
autobus- depozyt.
b. Autobus- depozyt zostanie przewieziony na metę (rynek Nowy Sącz) i będzie
znajdować się na płycie rynku, w miejscu specjalnie wygrodzonym w
godzinach: 13:30 – 15:00.
c. Worek z depozytu zostanie wydany za okazaniem numeru startowego.
d. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od
odpowiedzialności za depozyt.
e. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza miejscem depozytu.
4. Transport. Organizator zapewnia transport zawodników z płyty rynku w Nowym
Sączu, gdzie umiejscowione jest biuro zawodów, na miejsce startu tj. płytę rynku w
Starym Sączu. Autobusy odjeżdżają o 12:00. Osoby, które spóźniły się na odjazd
autobusu, a chcą wystartować muszą dostać się na linię startu we własnym zakresie.
5. Opieka medyczna jest zagwarantowana przez organizatora na trasie biegu oraz na
mecie. Decyzje służby medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są
ostateczne i nieodwołalne.
6. Organizator po biegu zapewnia uczestnikom wodę oraz gorący posiłek, który wydany
będzie na podstawie bloczka, który zawodnik otrzymał w pakiecie startowym.

VI. KLASYFIKACJA
1. Zawodnicy klasyfikowaniu będą w kategoriach: generalna kobiet i mężczyzn oraz w
kategoriach wiekowych.
2. Aby kategoria była uwzględniona, winny w niej wystartować minimum 3 osoby.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
4. Nieoficjalne wyniki będą wywieszone w biurze zawodów po ukończeniu biegu.
5. Dla 3 pierwszych zawodników pracujących w firmie NEWAG, zarówno wśród kobiet i
mężczyzn, stworzona jest specjalna kategoria NEWAG.
Kobiety:
K – 16 – 19 lat
K – 16 – 29 lat
K – 30 – 39 lat
K – 40 – 49 lat
K – 50 – 59 lat
K – 60 i więcej lat
Mężczyźni:
M – 16 – 19 lat
M – 20 – 29 lat
M – 30 – 39 lat
M – 40 – 49 lat
M – 50 – 59 lat
M – 60 i więcej lat

VII. NAGRODY
1. Nagrody funduje sponsor: firma NEWAG.
2. Po biegu odbędzie się losowanie nagród rzeczowych spośród wszystkich zawodników,
którzy ukończyli bieg w regulaminowym czasie i będą w stanie odebrać osobiście
wylosowane nagrody.
3. Nagrody pieniężne nie dublują się.
4. Wysokość nagród w poszczególnych kategoriach:
5.
Klasyfikacja GENERALNA (kobiet i mężczyzn):
1 miejsce – 300 zł
2 miejsce – 200 zł
3 miejsce – 100 zł
Klasyfikacja ZAWODNIKÓW z obywatelstwem polskim (kobiet i mężczyzn):
1 miejsce – 700 zł
2 miejsce – 600zł
3 miejsce – 500 zł
4 miejsce – 400 zł
5 miejsce – 300 zł
Klasyfikacja WIEKOWA (kobiet i mężczyzn):
1 miejsce – 300 zł
2 miejsce – 200 zł
3 miejsce – 100 zł
Klasyfikacja pracowników NEWAG (kobiet i mężczyzn):
1 miejsce – 400 zł
2 miejsce – 300 zł
3 miejsce – 200 zł
4 miejsce – 150 zł
5 miejsce – 100 zł

VIII. PROGRAM IMPREZY
09:00 – Otwarcie biura zawodów (Rynek Nowy Sącz)
12:00 – Zamknięcie biura zawodów
12:00 – Transport zawodników na Start (Rynek Stary Sącz)
13:00 – START
Pierwsi zawodnicy na mecie pojawią się około 13:30.
14:30 – Dekoracja w klasyfikacji generalnej
15:00 – Dekoracja w klasyfikacji wiekowej i losowanie nagród
16:00 – Zakończenie zawodów

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz jego ostatecznej
interpretacji.
2. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
organizatora w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu.
3. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach
reklamowych biegu /komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe/.
4. Wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych
nie objętych niniejszym regulaminem.
masz dla nas wiadomość :

- pisz portal@starysacz.info
- dzwoń 500 303 400
- Facebook - https://www.facebook.com/starysacz.info/

www.starysacz.info